تیزر کروماکی آقای مسکن

 

توضیحات طرح

ویدیوهای آموزشی آقای مسکن جهت اطلاع رسانی به مردم در زمینه مسکن و معاملات ملکی در قالب ویدیوهای کروماکی (پرده سبز) در استودیو کروماکی رویانو تهیه شده است.

تصاویر پروژه