این تیزر کروماکی به سفارش استارتاپ My Daramad که یک اپلیکیشن در حوزه کاریابی است ساخته شده است .
این نمونه کار تیزر ویدیویی کروماکی کامور که این ویدیو کروماکی با دقت تمام از تمام تکنیک های حرفه ای کروماکی و پرده سبز و انیمیشن سازی در تولید آن استفاده شده است.
این تیزر تبلیغاتی در اصفهان به سفارش شرکت کامور انجام شده است. این تیزر ویدیویی با استفاده از جلوه های ویژه و بکارگیری تکنیک های کروماکی ، روتوسکوپی ساخته شده است.
این تیزر کروماکی به سفارش شرکت کامور جهت معرفی اپلیکیشن ساخته شده است
در این پشت صحنه شما با ساخت یک تیزر کروماکی آشنا می شوید. این تیزر کروماکی بر اساس ساخت ویدیوهای کروماکی مجتمع آموزشی دارالفنون ساخته شده است برای سفارش کروماکی (ویدیو موشن ) اصفهان می توانید روی تیم موشن گرافیک رویانو حساب کنید .