انیمشن سه بعدی معماری شهرداری اصفهان

 

توضیحات طرح

این انیمیشن به سفارش شهرداری اصفهان ساخته شده است جهت سفارش انیمیشن اصفهان میتوانید روی تیم حرفه ای انیمیشن رویانو حساب کنید .

تصاویر پروژه