انیمیشن دوبعدی اوتیسم به سفارش بنیاد ملی نخبگان

 

توضیحات طرح

این انیمیشن به سفارش بنیاد ملی نخبگان جهت نشان دادن خطرات برنامه های تلوزیونی مضر برای کودکان مبتلا به بیماری اوتیسم ساخته شده است

تصاویر پروژه