تریلر انیمیشن سه بعدی فاینال داگ

 

توضیحات طرح

تریلر انیمیشن سه بعدی فاینال داگ به سفارش شبکه کانال گاسترومز سوئد

تصاویر پروژه