رویانو

آژانس ارتباطات خلاق

تریلر سریال موشن گرافیکی قدر قدرت

 

توضیحات طرح

موشن گرافیک سه بعدی قدر قدرت به سفارش سازمان اوج جهت بیان باز تعریف مفهوم قدرت و جایگاه کشورهای اسلامی در رتبه بندی مولفه های قدرت استراتژیک می باشد . این موشن گرافیک به نهایت زیبایی و دقت همراه با تعداد زیادی مدل سازی و گرافیک های متنوع ساخته شد

تصاویر پروژه