تیزر تبلیغاتی قرص خنک کننده کامور

 

توضیحات طرح

این تیزر به سفارش شرکت کامور جهت معرفی قرص های خنک کننده آن ساخته شده است

تصاویر پروژه