تیزر تبلیغاتی مانتو آویژه 1

دپارتمان تولید محتوا

 

توضیحات طرح

این تیزر تبلیغاتی به سفارش مانتو آویژه با هدف نشان دادن تنوع و گستردگی مدلهای مانتو آن ساخته شده است .

تصاویر پروژه