تیزر تبلیغاتی کالج تی بورس اصفهان

 

توضیحات طرح

این تیزر به سفارش کالج تی بورس اصفهان ساخته شده است و در آن به معرفی خدمات این مجموعه ای به شیوه ای نوین و جذاب پرداخته میشود .

تصاویر پروژه