تیزر فستیوال اصفهان 60 – اصفهان رویایی

توضیحات طرح

این تیزر تبلیغاتی به سفارش روابط عمومی شهرداری اصفهان جهت معرفی جشنواره اصفهان 60 در دپارتمان تیزر رویانو ساخته شده است

تصاویر پروژه