استاپ موشن کرونا

دپارتمان تولید محتوا

 

توضیحات طرح

این استاپ موشن به سفارش شبکه دو صدا و سیما ساخته شده است .

تصاویر پروژه