لوگوموشن سه بعدی باشگاه ذوب آهن اصفهان

 

توضیحات طرح

این لوگوموشن در قالب سه بعدی به سفارش باشگاه ذوب آهن اصفهان ساخته شده است

تصاویر پروژه