مستند موشن گرافیک بحران هویت به سفارش شبکه افق

 

توضیحات طرح

این موشن گرافیک در قالب مستند به سفارش شبکه افق صدا و سیما ساخته شده است تمام مراحل تحقیقات و سنایونویسی و تولید در دپارتمان اینستاگرام رویانو انجام شده است .

تصاویر پروژه