موشن گرافیک معرفی سازمان محیط زیست

 

توضیحات طرح

این موشن گرافیک که پروژه مشترک سازمان صدا و سیمای استان اصفهان و سازمان محیط زیست اصفهان می باشد و طی آن به معرفی خدمات و بخش های مختلف این سازمان می پردازد

تصاویر پروژه