تیزر صنعتی کارخانه کامور

دپارتمان تولید محتوا

 

توضیحات طرح

این تیزر ویدیویی و تیزر تبلبغاتی با فیلمبرداری و تدوین حرفه ای به سفارش کارخانه تولید بیسکویت کامور تولید شده است.

تصاویر پروژه