موشن گرافیک موسسه فرهنگی آموزشی کوثر

دپارتمان تولید محتوا

 

توضیحات طرح

این موشن گرافیک دوبعدی به سفارش موسسه فرهنگی آموزشی کوثر اصفهان ساخته شده است .

تصاویر پروژه