موشن گرافیک دو بعدی تک سرنشین

 

توضیحات طرح

نمونه کار موشن گرافیک سه بعدی که به سفارش به سفارش اداره محیط زیست اصفهان ساخته شده است .

تصاویر پروژه