کلیپ VFX پارکور

 

توضیحات طرح

این تیزر تبلیغاتی در اصفهان با گروه پارکور کار حرفه ای انجام شد.واز تکنیک های وی اف ایکس و ترکیبی مدل 3 بعدی و ترکینگ استفاده شده است.به منظور بهبود کیفیت تیزر سه بعدی از تکنیک های جدید انیمیشن سازی استفاده شده است.

تصاویر پروژه